O projektu

 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu jsou zaměřeny na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce. Projekt se realizuje v partnerství s ÚP ČR krajskou pobočkou v Ústí n/Labem.


Trvání projektu

1.6.2016 - 31.10.2018


Klíčové aktivity projektu

KA 01 Ustavení krajského poradenského týmu

KA 02 Ustanovení sítě krajských poradenských pracovišť - TRANSFER HELP DESK (THD)

KA 03 Krajská motivační informační kampaň

KA 04 Oslovení a výběr účastníků do projektu

KA 05 Poradenská činnost

KA 06 Poradenský program "Nová perspektiva"

KA 07 Poradenský program "Ze školy do podnikání"

KA 08 Program individuálního koučinku

KA 09 Odborné a rekvalifikační vzdělávání

KA 10 Poradenský program Motivace do práce

KA 11 Poradenský program Team

KA 12 Zprostředkování zaměstnání

KA 13 Doprovodná opatření

KA 14 Koordinace projektových aktivit a průběžná evaluace


Cílová skupina projektu    

Celkem 700 osob mladších 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě.

Zprostředkování zaměstnání

Pro 180 klientů projektu bude zřízeno dotované zaměstnání u regionálních zaměstnavatelů a pro minimálně dalších 80 bude zřízeno zaměstnání nedotované.

O projektu

© 2019 Insion

PROJEKT TRANSFER CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786