« zpět

Schůzka realizačního týmu

logo

13.10.2016 - Proběhla pátá schůzka realizačního týmu


Dne 13.10.2016 se sešli členové realizačního týmu projektu. Byla řešena otázka možného termínu realizace klíčové aktivity 12 - zprostředkování dotovaného zaměstnání, zmíněny požadavky na administrativní zajištění DM. S ohledem na informovanost partnerů popsal manažer projektu mechanismus výběrového řízení, které je nutné pro zajištění klíčové aktivity 09 - odborné a rekvalifikační vzdělávání. Dále byla v průběhu schůze zhodnocena 2. vlna KA 06 - Nová perspektiva a sděleny termíny a místa konání 2. cyklu této aktivity. Na schůzi zazněly termíny naplánovaných exkurzí (KA 10). Závěrem jednání byla detailně popsána KA 11 - cvičné dílny a stanoven termín příští schůzky.


 

Aktuálně

© 2019 Insion

PROJEKT TRANSFER CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786