« zpět

Schůzka realizačního týmu

logo

13.07.2016 - Proběhla druhá schůzka realizačního týmu


V rámci druhého jednání realizačního týmu byla partnerům projektu dána možnost vyjádřit se k projektové dokumentaci, byly podány návrhy na drobnou úpravu dokumentace. Závěrem jednání se partneři projektu s realizátorem projektu shodli na finální podobě projektové dokumentace.


 

Aktuálně

© 2019 Insion

PROJEKT TRANSFER CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786