« zpět

Schůzka realizačního týmu

logo

07.06.2016 - Proběhla první schůzka realizačního týmu


V úvodu jednání realizačního týmu TRANSFER se vzájemně představili zástupci partnerů projektu, manažer projektu Mgr. Aleš Janeček podrobně představil klíčové aktivity projektu včetně odpovědnosti partnerů při realizaci klíčových aktivit. Dále byla partnerům projektu předložena a popsána projektová dokumentace. Závěrem schůzky byly konzultovány vhodné prostory THD pracovišť včetně jejich vybavenosti.


 

Aktuálně

© 2019 Insion

PROJEKT TRANSFER CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786