« zpět

Jednání realizačního týmu

logo

26.06.2017 - V červnu 2017 se konalo 13. jednání realizačního týmu


Jednání RT bylo zaměřeno na aktuálně probíhající projektové aktivity, rovněž jako na klíčové aktivity v nejbližším období plánované. Dále byli zástupci partnerů projektu informováni o probíhajícím jednání s řídícím orgánem a o zvažovaných úpravách partnerských rozpočtů.


 

Aktuálně

© 2019 Insion

PROJEKT TRANSFER CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786