« zpět

Jednání realizačního týmu

logo

20.04.2017 - Zhruba po měsíci se opět konalo jednání realizačního týmu


Dne 20.4.2017 v 10:00 hod. bylo zahájeno jednání realizačního týmu projektu TRANSFER. Ze strany vedení byla hodnocena činnost osobních poradců, byly podány informace k dění ohledně doposud nevysoutěžených rekvalifikačních kurzů a odborného individuálního poradenství. Dále byli partneři obeznámeni se změnou v rozpočtu, na základě které lze některé kurzy zajistit formou lidských zdrojů a nabídnout tak účastníkům projektu další klíčovou aktivitu projektu. Byly naplánovány další kurzy Nové perspektivy a padl návrh na uspořádání dalších workshopů i exkurzí. Během jednání byl upřesněn termín, kdy lze zprostředkovat dotované místo tak, aby byla dočerpána podpora za 12 měsíců. Závěrem poskytla finanční manažerka detailní informace k profinancovávání mezd dotovaných míst.


 

Aktuálně

© 2019 Insion

PROJEKT TRANSFER CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786