« zpět

Jednání realizačního týmu

logo

01.12.2016 - Blíží se další setkání realizačního týmu.


Datum setkání jednotlivých zástupců realizačního týmu byl stanoven na 15.12.2016. Zástupci RT se scházejí pravidelně jednou měsíčně.


 

Aktuálně

© 2019 Insion

PROJEKT TRANSFER CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786